Wat zijn de taken van TMB?

Een TMB is een veiligheidscoördinator. Deze professional wordt al bij de ontwerpfase van een gebouw betrokken, zodat er vanaf het begin van de bouw in kaart kan worden gebracht hoe een gebouw veilig ontworpen kan worden. Die taken gaan echter verder dan enkel veiligheidsontwerpen in het bouwplan aanbrengen. Het bouwteam wordt ook ondersteund en tijdens het gehele proces is de TMB’er  er ook werkplaatsen te inspecteren en vergaderingen te organiseren. Daarnaast worden daarover verslagen opgesteld. Dat maakt deze medewerker tot een belangrijk gezicht in elk bouwproject, van de ontwerpfase tot de afronding ervan, zijn er genoeg taken te volbrengen. In welke fase van het bouwproces het project zich ook bevindt, het zal hoe dan ook veilig verlopen met deze deskundige er bij.

Welke taken kent de TMB in de verschillende fasen van een project?

Een TMB is bij een volledig bouwproject betrokken en dat verloopt in verschillende fases. Voor elke fase komt er weer een ander takenpakket bij kijken. In de ontwerpfase wordt er geïnventariseerd wat de plannen zijn en of daar welbekende veiligheidsrisico’s in schuilen. Als dat zo is, wordt er gekeken op wat voor manier de plannen naar wens, maar toch verantwoord kunnen worden uitgevoerd.  In de verwezenlijkingsfase worden er onder andere inspectiebezoeken gedaan om te controleren of alles naar behoren gaat. Hier zal dan ook verslaglegging van worden gedaan. In diezelfde fase wordt de coördinatiestructuur georganiseerd, zodat de werknemers op de bouwplaats op een efficiënte manier met elkaar kunnen communiceren. Tot slot worden de gezondheids- en veiligheidsplannen geëvalueerd.